martes, 4 de octubre de 2011

Ho portem dins - Lo llevamos dentro

Pot ser que no tingui molt a veure amb la nutrició i l'esport, ni amb la salut...., però té que veure amb la vida. Això també és important.
-
Puede ser que no tenga que ver demasiado con la nutrición y el deporte, ni con la salud..., pero tiene que ver con la vida. Esto también es importante.


En temps difícils, veure un vídeo vitalista i de pertinença ens reforça i ens anima a tirar endavant. Amb ganes de fer i compartir. No cal anar més enllà!
-
En tiempos difíciles, ver un video vitalista y de pertenencia nos refuerza y nos anima a seguir adelante. Con ganas de hacer y compartir. ¡No hace falta ir más allá! 

Salut i endavant!

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario